Načítavam... 0%

Ďakujeme všetkým, ktorí ste pomohli zrealizovať Gympos Virtual.

💗


Koordinácia projektu

Mgr. Adriana Hudáková

Vývoj

Matej Kozub (III.A)
Soňa Sviatková (IV.B)
Patrik Knižka (III.A)

Audiokomentár

Katarína Urdzíková (III.D)
Tomáš Žalobín (III.A)

Úvodné video

Ing. Tomáš Lörinc

Audiozáznam

Logo

Tomáš Semanič (I.D)

360° záznam

Odborná spolupráca

Ďalej spolupracovali

Lucia Gečanová (I.D), Ema Hamašová (III.A), Júlia Danielovičová (III.C)
Petra Chomová (II.A), Daniela Petrejčíková (I.E), Jakub Ilčín (I.B), Richard Gerboc (III.A)

Hudba v pozadí

Autorom je Vexento. Hudba je licencovaná pod licenciou CC BY 3.0.

Pre návrat kliknite myšou alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo klávesnice